Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken II. Etapa